Služby

Poradenstvo

Výstavnícke poradenstvo
 • Výber vhodného výstavného podujatia doma i v zahraničí
 • Prihlásenie na výstavu
 • Komunikácia s organizátorom výstavy v mene klienta

Návrh

Architektonický návrh expozície či stánku
 • Vypracovanie architektonického návrhu podľa požiadaviek klienta
 • Zhotovenie grafickej vizualizácie návrhov

Realizácia

Realizácia výstavných expozícií
 • Kompletná technická realizácia výstavných stánkov či expozícií
 • Realizácia typických aj atypických expozícií
 • Nepretržitý servis počas výstavy

 

Prenájom

Iné služby

Prenájom materiálu Iné služby
 • Nábytku a vybavenia výstavných expozícií
 • Priehradovej konštrukcie Alur
 • AV techniky
 • Grafické práce
 • Catering, hostessing na výstavné podujatie
 • Návrh a realizácia interiérov